ลูกน้อยกินเก่ง ผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณเตือนโรคเบาหวาน

เบาหวาน โรคเรื้อรัง

เบาหวาน โรคเรื้อรัง ที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ แต่ในเด็กก็มีโอกาสเป็นได้เช่นกัน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงต้องสังเกตอาการผิดปกติ หากพบให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที

อย่างที่ทราบกันดี โรคเบาหวานถือเป็นโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้จากทั้งพฤติกรรมการรับประทานอาหาร และพันธุกรรม โดยหลายคนเข้าใจว่า โรคเบาหวานนั้นอาจพบได้เฉพาะกลุ่มผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว เด็กเล็กก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้เช่นกัน แม้อายุจะไม่ถึง 1 ปี ก็ตาม

เบาหวาน โรคเรื้อรัง

ซึ่งโรคเบาหวานที่พบในเด็กคล้ายกับการพบในกลุ่มผู้ใหญ่ คือสามารถพบได้ทั้ง 2 ชนิด คือ ชนิดที่ 1 เกิดจากภาวะขาดอินซูลิน  และชนิดที่ 2 ตับอ่อนสามารถผลิตอินซูลินได้ แต่ในเด็กจะพบโรคเบาหวานชนิดที่เกิดจากภาวะขาดอินซูลิน มากกว่า

Related Post